פסיכותרפיה

הפסיכותרפיה  עוסקת בעיקר בחקירת קונפליקטים תוך-נפשיים ובין-נפשיים, כפי שהם באים לידי ביטוי בסימפטומים ובחיי היומיום של המטופל. הוורבליזציה (מילוליות) של המטפל ושל המטופל הינם כלי התקשורת וההתערבות הטיפולית הספציפיים.

המטפל מפרש באופן מילולי, ועושה שימוש בטכניקות שונות ,עוזר למטופל לבנות מחדש את הישות הבסיסית שלו, ולפיכך את החיים עצמם.  

ההנחה היא שלמטופל אין את הכוח ליצור קיום מספק עבור עצמו כל עוד קונפליקטים פנימיים סוחטים את האנרגיות שלו ומונעים ממנו לחיות באופן מאושר ואפקטיבי בהווה. לעבר יש אחיזת-חנק על היכולות היצירתיים שלו ועל התפקוד האינטלקטואלי שלו, דבר הגורם לו לראות התרחשויות בהווה רק לאור העבר, והתוצאה היא פרשנויות מוטעות מאוד של המציאות.

לאחר שהקונפליקט מועלה ממצבו המודחק אל תוך המודע, המטופל יכול לעשות בחירה מודעת לגבי סגנון החיים ומערכות היחסים הבין-אישיות שלו, ללא הסחיטה הקודמת של האנרגיה שלו ומבלי לפרש מצבים בהווה בצורה מוטעית. ניתן להביא לכך באמצעות פרשנות מילולית של התנהגות ומחשבה באנליזה הקלאסית, או באמצעות שיקוף ומשחק תפקידים, ריקוד של הרגשות . 

פסיכותרפיה